Trivsel, trygghet och gemenskap
i grön trädgårdsmiljö

img_5

SERVICE- OCH VÅRDBOENDE I ESBO

Hugo och Maria Winbergs stiftelse upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem. Vårt arbetssätt är klientcentrerat där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för våra klienter.