Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo och håller för tillfället på att bygga ett seniorhem till. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Vi är aktiva medlemmar i Förbundet för Privata Svenska pensionärshem, GeRo rf. Vår verksamhetsledare Annika von Schantz verkar som sekreterare i styrelsen.
Klicka här för att komma till GeRo:s egna hemsidor.

Vi samarbetar även med Swedish Care International i Sverige. Swedish Care International firar 5 års jubileum och har publicerat en eBok. Du finner den här.

MAIJU BJÖRKQVIST TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING
AWARD I FINLAND

Vinnare av Queen Silvia Award 2018


28-åriga Maiju Björkqvist från Vaasan Ammattikorkeakoulu tilldelades Queen Silvia Nursing Award 2018 för sin idé om ett sysselsättningsrum för personer med minnessjukdom. Hennes idé handlar om att införa ett aktivitetsrum på vårdenheter för personer med minnessjukdom för att motverka inaktivitet, rastlöshet och en känsla av begränsning.

Juryn vill med sitt val uppmuntra till kreativa idéer och förändringar i arbetssätt. Denna idé är i all sin enkelhet en värdig efterföljare till de tekniska lösningar som lyfts fram under gångna år för att utveckla äldre- och demensvården. Maijus idé stöder på ett respektfullt sätt självbestämmanderätten och rätten till sysselsättning hos personer med minnessjukdom. Juryns bedömning är att Maiju och hennes idé grundar sig i positiv psykologi och personcentrering”

 
Maiju Björkqvist går tredje året på sjukskötarprogrammet och kommer under våren 2019 att motta en utmärkelse från Hennes Majestät Drottning Silvia tillsammans med stipendiater från Sverige, Polen och Tyskland.Stipendiet omfattar 6.000 € samt deltagande i ett internship inom vård- och omsorgssektorn hos finska och internationella partners. Stipendiet delas årligen ut till en student som bidrar med en idé som kan förbättra vård och omsorg av äldre.

Stipendiet har grundats av Swedish Care International & Forum for Elderly Care och har möjliggjorts genom samarbete med Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland, samt genom samarbete med och med stöd av Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Konstsamfundet, Color4care, Elisa, Essity, Nordnet OY, Sjuksköterskeföreningen i Finland rf samt Sairaanhoitajaliitto.

Om stipendiet
Queen Silvia Nursing Award grundades 2013 av Swedish Care International. Stipendiet erbjuds idag i ytterligare tre länder: Sverige, Polen och Tyskland. I Finland har stipendiet funnits sedan 2014 och varje år ansöker sjukskötarstuderande runtom i landet med idéer som kan förbättra och utveckla äldre- och demensvården.

För närmare information vänligen kontakta:

Dora Sarpaneva, +358 44-488 3044
dora.sarpaneva@folkhalsan.fi

 

QSNA 2018 (2)

Finländska pristagaren år 2017, Katri Sajama, och stipendiaterna från de andra länderna i QSNA för år 2017 fick träffa instiftaren Drottning Silvia när priset överräcktes i fjol. Foto: Yanan Li

Anteckningar av Katri Sajama efter dagar hos Winbergska stiftelsen under år 2018. Klicka här

Winbergska stiftelsen besökte kungliga slottet

Pia Hannuksela, Katri Sajama, Thea Kusénius

Hugo och Maria Winbergs stiftelses styrelsemedlem Thea Kusénius och enhetsansvariga Pia Hannuksela deltog i prisceremonierna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i april 2018. I mitten pristagare Katri Sajama.

Klicka här för att läsa mera.

samarbete med swedish care international

Hösten 2017 inledde vi samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och ökningen av minnessjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.