Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo och håller för tillfället på att bygga ett seniorhem till. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Vi är aktiva medlemmar i Förbundet för Privata Svenska pensionärshem, GeRo rf. Vår verksamhetsledare Annika von Schantz verkar som sekreterare i styrelsen.
Klicka här för att komma till GeRo:s egna hemsidor.

Vi samarbetar även med Swedish Care International i Sverige. Swedish Care International firar 5 års jubileum och har publicerat en eBok. Du finner den här.

MAIJU BJÖRKQVIST TILLDELAS QUEEN SILVIA NURSING
AWARD I FINLAND

Svenska ambassaden 2019 - Copy (2)

Maiju Björkqvist, tredje från höger, tillsammans med talman Paula Risikko, dr. Karin Lind-Mörnesten från SCI, ambassadör Anders Ahnlid och rektor Tauno Kekäle.

Den 5 februari uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award, Maiju Björkqvist, tillsammans med sitt lärosäte Vaasan ammattikorkeakoulu under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Maiju Björkqvists idé ”Rum för minnesjuka” är en idé hon kom på under sin praktik inom gerontologi.

”Så härligt det vore för personen med demenssjukdom att hitta en dörr som inte är låst, där man kunde kliva in och sysselsätta sig med prylar av säkert material. Min idé är alltså ett rum på enheter för personer med demenssjukdom som är fyllt med vardagliga och säkra prylar som får flyttas och organiseras. På detta sätt kan man trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar dagligen utifrån personens villkor.” – Maiju Björkqvist

Stipendiet möjliggörs av samarbetspartners, som bidrar ekonomiskt och med sin kunskap och verksamhet till stipendiatens internship. Förutom partners har Queen Silvia Nursing Award Finland stöd av riksdagens talman Paula Risikko som agerar patron för stipendiet i Finland.  Under sitt framförande på ceremonin berättade Risikko om den åldrande befolkningen och hur viktigt det är att arbeta tillsammans och utbyta kompetens med varandra.

Paula Risikko har  själv arbetat som lärare inom vård och omsorg och poängterade hur viktig värdegrunden som lärarna lär ut till sina studenter är för respekten och kvalitén för andras liv. Under sitt tal uppmärksammades även Vaasan ammattikorkeakoulu, där Maiju Björkqvist studerar.

“Jag vill gratulera Vaasan ammattikorkeakoulu och er student Maiju Björkqvist som i år mottar Queen Silvia Nursing Award. Ni måste vara mycket stolta över Maiju och ni ska också vara stolta över ert eget arbete. Ni stödjer den professionella utvecklingen hos sjukskötare, den som vill utveckla sitt eget arbete och den som vill höja kvalitén av vården.” – Talman Paula Risikko (Citatet är översatt från engelska).

Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Konstsamfundet, People2Join, Color4Care, Stiftelsen Silviahemmet och Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.


För närmare information vänligen kontakta:

Dora Sarpaneva, projektkoordinator Queen Silvia Nursing Award Finland
dora.sarpaneva@folkhalsan.fi

Finländska pristagaren år 2017, Katri Sajama, och stipendiaterna från de andra länderna i QSNA för år 2017 fick träffa instiftaren Drottning Silvia när priset överräcktes i fjol. Foto: Yanan Li

Anteckningar av Katri Sajama efter dagar hos Winbergska stiftelsen under år 2018. Klicka här

Winbergska stiftelsen besökte kungliga slottet

Slottet 2019

Verksamhetsledare Annika von Schantz deltog tillsammans med enhetsansvariga Sofie Klawér-Kallio i prisceremonierna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet 2 april i år. I mitten stipendiat Maiju Björkqvist. Maiju kommer att besöka Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem denna vår.

 

samarbete med swedish care international

Hösten 2017 inledde vi samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning och ökningen av minnessjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.