Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo som förlorat sitt enda barn. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo och håller för tillfället på att bygga ett seniorhem till. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Läs senaste nyheter från vår samarbetspartner i Stockholm, Swedish Care International här. Swedish Care International understöder projektet Bike for Dementia.

 

I våras inledde vi samarbete med grafiska linjens studerande vid Lahden ammattikorkeakoulu. Vårt mål var att tillsammans med dem planera en ny logga för stiftelsen. Ansvarig lärare Julia Ojapelto ledde projektet. Vår nya logga lanseras i september.

http://www.lamk.fi

Pia Hannuksela, Katri Sajama, Thea Kusénius

Årets finländska pristagare av Queen Silvia Award Katri Sajama besökte vårt seniorhem Tunaberg och vårt vårdhem Tunaro i våras.

På bilden till vänster ser vi styrelsemedlem Thea Kusénius och enhetsansvariga Pia Hannuksela som deltog i prisceremonierna i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i april. I mitten pristagare Katri Sajama.

Klicka här för att läsa mera.

Hösten 2017 inledde vi samarbete med Swedish Care International, som verkar för att utbilda och sprida kunskap inom äldreomsorg och vård av minnessjuka på den globala arenan. Den demografiska utvecklingen med en snabbt åldrande befolkning och ökningen av minnessjukdom är en stor utmaning för framtiden som kräver ett samhällsövergripande engagemang.

Läs intervjun med årets finländska pristagare av Queen Silvia Nursing Award Katri Sajama: Klicka här