Vi inom Hugo och Maria Winbergs stiftelse bygger framtidens seniorhem.

Tunaberg utvidgar

Tunabergs nya seniorhem under planering med fokus på vård och service på svenska, centralt läge och fridfull oas i Esbo.

Nybygge mars sol liten


Vi bygger nytt seniorhem!

Behovet av trygghet, gemenskap, högklassig service och vård på det egna modersmålet är av stor vikt speciellt när man blir äldre. Vi på Winbergs arbetar för att möta de behoven. Satsningen på det nya Mariahuset görs för att kunna erbjuda fler seniorer allt detta, säger Annika von Schantz, verksamhetsledare vid Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Det nya seniorhemmet Mariahuset byggs invid Hugohuset på stiftelsens tomt i Esbo nära metron och köpcentret Iso Omena. Stiftelsen har bedrivit verksamhet i Hugohuset i över 20 år.

Vi vill erbjuda våra seniorer ett tryggt eget hem, där hjälpen ligger nära tillhands enligt behov och önskemål. Vår erfarna och professionella personal finns på plats alla dagar, säger Kaj-Erik Lindberg, styrelseordförande för stiftelsen.

Vänligen kontakta Pia Hannuksela för mera information
tel 050 346 1207, vardagar mellan kl 13-15.