Trivsel, trygghet och gemenskap

Bettina ja Lotta

SERVICE- OCH VÅRDBOENDE I ESBO

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo.

Vi erbjuder mångsidiga boendeformer:
– bostad med eller utan vård och service, skräddarsytt enligt eget behov
– färdigt möblerad och inflyttningsklar bostad
– bostad samt skilt gästrum för tillfälligt boende, tex. under reparation hemma, intervallvård eller under konvalescens. Passar även för besökare.

För närmare information, vänligen kontakta
Annika von Schantz, verksamhetsledare
tel 040 537 0376

Varje onsdag kl 14 bjuder vi på kaffe och bulle och berättar mera. Välkommen!