Trivsel, trygghet och gemenskap
i grön trädgårdsmiljö

JULBASAR19

SERVICE- OCH VÅRDBOENDE I ESBO

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo. Vårt arbetssätt är klientcentrerat där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för våra klienter.

Karins kök på Tunaberg med Ritva och Kai Rasku bjuder på läcker lunch varje vardag klockan 12. Titta in och smaka! Du kan betala med kontanter eller kort.