Trivsel, trygghet och gemenskap
i grön trädgårdsmiljö

Infokvällar

SERVICE- OCH VÅRDBOENDE I ESBO

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo. Vårt arbetssätt är klientcentrerat där den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse har betydelse för genomförandet av vården och servicen. Vi värnar om välbefinnande, trygghet, respekt och livskvalitet för våra klienter.

Tunaberg seniorhem består idag av två delar: Hugohuset och det nybyggda Mariahuset. De första hyresgästerna flyttar in till Mariahuset under oktober månad.