Trivsel, trygghet och gemenskap

Vårbild 20

SERVICE- OCH VÅRDBOENDE I ESBO

Hugo och Maria Winbergs stiftelse, en inhemsk, ej vinstdrivande stiftelse, upprätthåller Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem i Esbo.
Vi erbjuder mångsidiga boendeformer:
– bostad med eller utan vård och service, skräddarsytt enligt eget behov
– färdigt möblerad och inflyttningsklar bostad
– bostad samt skilt gästrum för tillfälligt boende, tex. under reparation hemma, intervallvård eller under konvalescens. Passar även för besökare.
För närmare information, vänligen kontakta Annika von Schantz, verksamhetsledare, tel 040 537 0376

Vi vill värna och skydda våra seniorer vid Tunaberg seniorhem och Tunaro vårdhem och har därför infört besöksförbud på båda hemmen. Förbudet är en säkerhetsåtgärd på grund av coronaviruset covid-19 och gäller tillsvidare. Gläd era nära och kära genom att ringa till dem istället.