Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956 av paret Winberg i Esbo. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo och håller för tillfället på att bygga ett seniorhem till. Vi på Winbergs utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande. Välkommen till oss!

Vi är aktiva medlemmar i Förbundet för Privata Svenska pensionärshem, GeRo rf. Vår verksamhetsledare Annika von Schantz verkar som sekreterare i styrelsen.
Klicka här för att komma till GeRo:s egna hemsidor.

Vi samarbetar även med Swedish Care International i Sverige. Swedish Care International firar 5 års jubileum och har publicerat en eBok. Du finner den här.

Janina Viitasaari årets SCI-stipendiat

 

Vi gratulerar Janina Viitasaari som valts till årets SCI-stipendiat i Finland.

Juryns kommentar till valet: ”Janina Viitasaaris idé Interaktiv minnesljudbok för äldre är en idé färdig att förverkliga. Minnesljudboken kan bidra till att inge personer med minnessjukdom en känsla av trygghet, och därmed förbättra vardagen. En interaktiv minnesljudbok kan också vara ett medel att öka och förbättra kommunikationen och samarbetet mellan anhöriga och vårdare, samt mellan äldre och vårdare. Janinas idé är ett gott exempel på hur man med små förändringar kan anpassa existerande medel till att användas av och för äldre.”

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Konstsamfundet, People2Join, Color4Care, Stiftelsen Silviahemmet och Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.

janina viitasaari SCI

Mariahuset invigdes 1.10

Annika önskar välkommen

Verksamhetsledare Annika von Schantz önskar alla välkomna till öppningsfesten för Mariahuset.

Grupp

Från vänster Annika von Schantz, Elisabeth Rehn, Bo-Göran Åstrand, Kaj-Erik Lindberg och  Kira Ertman.

Skål för Maria

Tunaberg seniorhem består nu av 66 lägenheter

Dagg

Mariahuset är byggt på stiftelsens tomt  i Distby i Esbo. Mariahuset består av 41 nya fräscha lägenheter för seniorer att hyra och är en del av Tunaberg seniorhem.

Vänligen kontakta verksamhetsledare Annika von Schantz för närmare information, tel 040 537 0376.

Stiftelsen beviljades symbolerna Nyckelflaggan och Ett samhälleligt företag


Förbundet för Finländskt Arbete har beviljat
Hugo och Maria Winbergs stiftelse symbolen Nyckelflaggan som tecken på en tjänst som är producerad i Finland och som sysselsätter arbetstagare i Finland. Stiftelsen har även fått rätt att använda symbolen Ett samhälleligt företag som tecken på att man lyckats förena kommersiella och samhälleliga mål.

Nyckelflaggan står som symbol för finländskt arbete. Det främsta kriteriet för att beviljas symbolen är att produkten är tillverkad eller tjänsten producerad i Finland.

– Hugo och Maria Winbergs stiftelse är en inhemsk, icke vinstdrivande stiftelse som grundades år 1956. Vi på Winbergs erbjuder hem, service och vård på svenska för äldre personer i huvudstadsregionen. Den finlandssvenska kulturen och de finlandssvenska traditionerna är viktiga för oss. Nyckelflaggan är den främsta symbolen för inhemsk service och vi är stolta över att ha beviljats rätten att använda de båda symbolerna, säjer Annika von Schantz, verksamhetsledare för Hugo och Maria Winbergs stiftelse.

Symbolen Nyckelflaggan är mycket välkänd. Enligt en undersökning av Förbundet för Finländskt Arbete känner 85 % av konsumenterna i Finland till Nyckelflaggan mycket väl eller ganska väl. De flesta finländare (70 %) anser dessutom att Nyckelflaggan påverkar deras köpbeslut positivt.

Nyckelflaggans varumärkeschef Nina Pohjoiskoski konstaterar att köpet av en inhemsk produkt upplevs som samhälleligt påverkande och ett aktivt val som bidrar till Finlands konkurrenskraft och välstånd.

Konsumenterna förknippar Nyckelflaggan med positiva föreställningar om inhemskhet, tillförlitlighet, trygghet, ansvarsfullhet och sysselsättningsskapande. Genom Nyckelflaggan kan företagen kommunicera viktiga värderingar till konsumenter och kunder, säger Pohjoiskoski.

Samhälleliga företag kan vara verksamma inom vilken bransch som helst oavsett företagsform. Symbolen Ett samhälleligt företag hjälper att identifiera dessa företag på ett tillförlitligt sätt. Symbolen kan beviljas företag som grundats i syfte att göra gott i samhället och vars vinst till största del används för att lösa samhälleliga problem eller miljöproblem. Dessutom är det viktigt att man kan påvisa affärsverksamhetens samhälleliga effekter och att verksamheten bedrivs på ett öppet sätt.

– Samhällelig företagsverksamhet erbjuder ett nytt perspektiv inför den finländska välfärdsstatens framtid. Företag som beviljats märket Ett samhälleligt företag bygger samhället genom positiva värderingar. Dessa företag gör gott och delar med sig av det, säger varumärkeschef Niina Ollikka från Förbundet för Finländskt Arbete.

För närmare information vänligen kontakta:

Annika von Schantz, verksamhetsledare, Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr, tfn 040 537 0376, annika.vonschantz@winbergs.fi

Nina Pohjoiskoski, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 050 344 6048, nina.pohjoiskoski@suomalainentyo.fi
Niina Ollikka, varumärkeschef, Förbundet för Finländskt Arbete, tfn 040 674 8773, niina.ollikka@suomalainentyo.fi

Hugo och Maria Winbergs stiftelse verkar inom äldreomsorgen i huvudstadsregionen. Stiftelsen upprätthåller vårdhemmet Tunaro i Kilo i Esbo och seniorhemmet Tunaberg i Distby i Esbo. I oktober 2019 står det nya Mariahuset färdigt på samma tomt i Distby där Hugohuset verkat i dryga 20 år. Därefter kan stiftelsen erbjuda totalt 87 bostäder med vård och service i enlighet med klientens behov. Personalens arbetssätt är klientcentrerat utgående från den enskilda personens livserfarenhet, kultur och livsberättelse. https://www.winbergs.fi

Nyckelflaggan är en symbol som kan beviljas till produkter som tillverkas och tjänster som produceras i Finland. Ca 4 000 produkter, produktgrupper eller tjänster bär Nyckelflaggan. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/nyckelflaggan/

Företag som beviljats symbolen Ett samhälleligt företag löser samhälleliga problem eller miljöproblem i sin verksamhet. De använder största delen av sin vinst för att främja sitt samhälleliga syfte. https://suomalainentyo.fi/sv/tjanster/ett-samhalleligt-foretag/

Förbundet för Finländskt Arbete strävar efter att främja uppskattningen för finländskt arbete och dess framgång. Förbundet administrerar symboler som vittnar om finländskt arbete, påverkar köpbeslut och utmanar arbetslivet till förnyelse. https://suomalainentyo.fi/sv/

Maiju Björkqvist emottog Queen Silvia Nursing Award Finland


Den 5 februari uppmärksammades årets mottagare av Queen Silvia Nursing Award, Maiju Björkqvist, tillsammans med sitt lärosäte Vaasan ammattikorkeakoulu under en ceremoni på Sveriges Ambassad i Helsingfors.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen tilldelas en sjukskötarstudent som bidragit med en idé som har potential att förbättra vård och omsorg av äldre. Maiju Björkqvists idé ”Rum för minnesjuka” är en idé hon kom på under sin praktik inom gerontologi.

”Så härligt det vore för personen med demenssjukdom att hitta en dörr som inte är låst, där man kunde kliva in och sysselsätta sig med prylar av säkert material. Min idé är alltså ett rum på enheter för personer med demenssjukdom som är fyllt med vardagliga och säkra prylar som får flyttas och organiseras. På detta sätt kan man trygga aktiviteter och angenäma sysselsättningar dagligen utifrån personens villkor.” – Maiju Björkqvist

Stipendiet möjliggörs av samarbetspartners, som bidrar ekonomiskt och med sin kunskap och verksamhet till stipendiatens internship. Förutom partners har Queen Silvia Nursing Award Finland stöd av riksdagens talman Paula Risikko som agerar patron för stipendiet i Finland.  Under sitt framförande på ceremonin berättade Risikko om den åldrande befolkningen och hur viktigt det är att arbeta tillsammans och utbyta kompetens med varandra.

Paula Risikko har  själv arbetat som lärare inom vård och omsorg och poängterade hur viktig värdegrunden som lärarna lär ut till sina studenter är för respekten och kvalitén för andras liv. Under sitt tal uppmärksammades även Vaasan ammattikorkeakoulu, där Maiju Björkqvist studerar.

“Jag vill gratulera Vaasan ammattikorkeakoulu och er student Maiju Björkqvist som i år mottar Queen Silvia Nursing Award. Ni måste vara mycket stolta över Maiju och ni ska också vara stolta över ert eget arbete. Ni stödjer den professionella utvecklingen hos sjukskötare, den som vill utveckla sitt eget arbete och den som vill höja kvalitén av vården.” – Talman Paula Risikko (Citatet är översatt från engelska).

Stipendiet har grundats av Forum for Elderly Care & Swedish Care International (SCI) och möjliggjorts av samarbete med Elisa, Essity, Hugo och Maria Winbergs stiftelse, Nordnet, Sairaanhoitajaliitto, Sjuksköterskeföreningen i Finland, Konstsamfundet, People2Join, Color4Care, Stiftelsen Silviahemmet och Folkhälsan Välfärd som är huvudpartner i Finland.


För närmare information vänligen kontakta:

Dora Sarpaneva, projektkoordinator Queen Silvia Nursing Award Finland
dora.sarpaneva@folkhalsan.fi