det aktiva samarbetet med sci avslutas

Stiftelsen avslutar sitt  aktiva samarbete med Swedish Care International i Sverige för fokus på andra valmöjligheter inom vårt lands gränser. Stiftelsen har varit aktiv partner i SCI sedan år 2017.

För närmare information vänligen kontakta  verksamhetsledare Annika von Schantz.