Maiju Björkqvist besökte Winbergska stiftelsen

HMW

Maiju Björkqvist berättar om sina dagar hos stiftelsen:

Som pristagare av Queen Silvia Nursing Award 2019 Finland erbjöds jag möjlighet att bekanta mig med medlemsorganisationer i Swedish Care International, därför besökte jag även Winbergska stiftelsen i Esbo i början av juni 2019.

Först bekantade jag mig med Tunaro vårdhem i Kilo där enhetsansvariga Sofie Klawér-Kallio och ansvariga vårdare Lotta Surakka presenterade enheten och dess seniorer. Stämningen på Tunaro vårdhem var mycket lugn och fridfull. Hemmet var inrett med vackra möbler och prydnadsföremål och man hade även satsat på färger, till exempel var kärlen färggranna. Det här underlättar vardagen för minnessjuka som kan ha svårt att uppfatta vita konturer.

Under mina dagar på Tunaro fick jag möjlighet att presentera mitt vinnande bidrag i Silvia Nursing Award för båda personalen på Tunaro och för stiftelsens styrelse.

De tre sista dagarna besökte jag Tunaberg seniorhem och träffade enhetsansvariga Pia Hannuksela, personalen och många seniorer.  Hemmet har 25 hyreslägenheter och de inneboende har möjlighet till skräddarsydd hjälp med vardagens utmaningar. Jag besökte många seniorer i deras hem och fick även möjlighet att titta in i det nya Mariahuset tillsammans med stiftelsens verksamhetsledare Annika von Schantz.

Tunaberg seniorhem erbjuder många aktiviteter för de inneboende, allt från högläsning av HBL till gammaldags lanthandel en gång i veckan. Konceptet är lysande, tycker jag, seniorerna kan på förhand önska eventuella produkter, men erbjuds även möjlighet till impulsköp.

Innan jag avslutade mitt besök bad jag seniorerna om goda råd inför livet och fick bland annat följande:

  • Acceptera och lär dig även avstå
  • Behåll gott humör
  • Glöm ej att du är herre över din kropp

Jag vill tacka alla jag mött, både seniorer och personal, under de här oförglömliga dagarna. Än en gång fick jag känna mig privilegierad då jag fått möjligheten att möta många härliga människor och på nära håll fått följa med högklassigt vårdarbete.

Maiju Björkqvist, pristagare av Queen Silvia Nursing Award 2019 Finland

Stiftelsen fick sin första Silviasjuksköterska

Sofie Klawér-Kallio

Sofie Klawér-Kallio, enhetsansvarig vid Tunaro vårdhem i Kilo, utexaminerades till Silviasjuksköterska i Stockholm 12.6. Sofie är sjukskötare och hälsovårdare och har denna vinter studerat i Stockholm, utbildningen är ett samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmets högskola.

Drottning Silvia deltog i den högtidliga ceremonin.

Sofie i mitten på bilden.