Stiftelsen

Hugo och Maria Winbergs stiftelse grundades 1956. Vi erbjuder boende, service och vård på svenska för äldre personer i Esbo. Idag upprätthåller vi ett seniorhem och ett vårdhem i Esbo. Vi utgår ifrån respekt, professionalitet och hållbarhet. Vårt arbetssätt är klientcentrerat och vi värnar om människan som en helhet, d.v.s. kropp, själ och ande.

Styrelsen för Hugo och Maria Winbergs stiftelse består av följande medlemmar:

Kaj-Erik Lindberg
styrelseordförande
tel 0400 411 108

Stig Kankkonen
viceordförande, donationer och testamenten
stig[at]kankkonen.net

Susanne Räihä
styrelsemedlem
susanne.raiha[at]hotmail.com

Thea Kusénius
styrelsemedlem
thea.kusenius[at]gmail.com

Bror Träskbacka
styrelsemedlem
bror.traskbacka[at]gmail.com

Håkan Nyman
suppleant

Nina af Hällström
suppleant

Tiina Kujala
suppleant

 

 

Styrelsen

Styrelsen håller distansmöte under våren 2020.