Sofie Klawér-Kallio utexaminerats till Silviasjuksköterska


Enhetsansvarig Sofie Klawér-Kallio vid Tunaro vårdhem i Kilo tilldelades titeln Silviasjuksköterska 12 juni i Stockholm.

Rollen som Silviasjuksköterska innebär att vara ambassadör för god demensvård, där livskvalitet och välbefinnande alltid står i fokus.

Den högtidliga broschutdelningsceremonin hölls på Drottningholms slott och drottning Silvia var närvarande.

Sofie har senaste vinter studerat i Stockholm, utbildningen är ett samarbete mellan Stiftelsen Silviahemmet och Sophiahemmets högskola.

På fotot står Sofie bredvid drottningen tredje från vänster.

 

 

Sofie hires-2